Policija

Alytaus apskrities Vyriausiasis policijos komisariatas (VPK)

Prienų rajono policijos komisariatas

F. Martišiaus g. 1, LT-59118 Prienai, telefonas (8 319) 60 002

Faksas (8 319) 60 266, anoniminis pasitikėjimo telefonas (8 319) 60 323

Pareigos Vardas, pavardė Telefono Nr. (8-319) Telefono Nr. (žin)     Elektroninis paštas
Vadovybė
Viršininkas Dainius Janavičius 62 165 63 511 dainius.janavicius@policija.lt
Organizacinė grupė
Vyresnysis specialistas Arūnas Malinauskas 62 163 63563 arunas.malinauskas@policija.lt
Specialistė Jolita Sinkevičienė 62 163 63563 jolita.sinkeviciene@policija.lt
Vyresnioji raštvedė Lina Špukauskienė 62 153 63553 lina.spukauskiene@policija.lt
Raštvedė Danutė Jakutavičienė 62 153 63553 danute.jakutaviciene@policija.lt
Inspektorė Nijolė Pakštienė 62 167 63584 nijole.pakstiene@policija.lt
Specialistė Vita Palagutienė 62 167 63584 vita.palagutiene@policija.lt
Kriminalinės policijos skyrius
Viršininkas Dainius Butrimas 62161 63521 dainius.butrimas@policija.lt
Vyriausiasis tyrėjas Laimonas Jankauskas 62170 63532 laimonas.jankauskas@policija.lt
Vyresnysis tyrėjas Saulius Dobilas 62176 63525 saulius.dobilas@policija.lt
Vyresnioji tyrėja Daiva Ivanauskienė 62173 63573 daiva.ivanauskiene@policija.lt
Vyresnioji tyrėja Renata Ignatavičiūtė 62174 63574 renata.ignataviciute@policija.lt
Tyrėjas Karolis Norkūnas 62175 63575 karolis.norkunas@policija.lt
Tyrėja Vaiva Matulaitienė 62171 63571 vaiva.matulaitiene@policija.lt
Tyrėja Vilma Bitcherienė 62174 63574 vilma.bitcheriene@policija.lt
Tyrėjas Raimundas Malinauskas 62168 63527 raimundas.malinauskas@policija.lt
Tyrėjas Povilas Marčiulaitis 62167 63584 povilas.marciulaitis@policija.lt
Tyrėjas Ramūnas Alaveckas 62179 63524 ramunas.alaveckas@policija.lt
Tyrėjas Darius Adomynas 62173 63573 darius.adomynas@policija.lt
Tyrėjas Eligijus Dobila 62178 63526 eligijus.dobila@policija.lt
Tyrėjas Mantas Mulajevas 62178 63526 mantas.mulajevas@policija.lt
Tyrėja Ingrida Žvaliauskienė 62175 63575 ingrida.zvaliauskiene@policija.lt
Tyrėja Jurgita Juodsnukienė 62175 63575 jurgita.juodsnukiene@policija.lt
Tyrėja Laima Raulinaitienė 62169 63541 laima.raulinaitiene@policija.lt
Tyrėja Rūta Adomynienė 62169 63541 ruta.adomyniene@policija.lt
Tyrėjas Virginijus Juodsnukis 62179 63524 virginijus.juodsnukis@policija.lt
Specialistas Valentinas Skaudžius 60323 63523 valentinas.skaudzius@policija.lt
Specialistas Mantas Barkauskas 62155 63528 mantas.barkauskas@policija.lt
Viešosios policijos skyrius
Viršininkas Albinas Jakimavičius 62157 63513 albinas.jakimavicius@policija.lt
Prevencijos poskyris
Viršininkas Kęstutis Loda 62164 63583 kestutis.loda@policija.lt
Vyresnioji tyrėja Irena Trakienė 62164 63583 irena.trakiene@policija.lt
Tyrėjas Rimantas Plioplys 62154 63592 rimantas.plioplys@policija.lt
Tyrėjas Juozas Petrauskas 62156 63592 juozas.petrauskas1@policija.lt
Tyrėjas Dainius Šimanskas 57202 dainius.simanskas@policija.lt
Tyrėja Edita Ežerskienė 62152 63582 edita.ezerskiene@policija.lt
Vyresnioji specialistė Kristina Banionienė 62160 63594 kristina.banioniene@policija.lt
Specialistė Edita Kubilienė 68102 edita.kubiliene@policija.lt
Postinis Arvydas Astrauskas 62156 63596 arvydas.astrauskas@policija.lt
Patrulių būrys
Vadas Juozas Pečiulis 62158 63596 juozas.peciulis@policija.lt
Vyriausiasis patrulis Vytautas Rasimavičius 62159 63595 vytautas.rasimavicius@policija.lt
Operatyvaus valdymo grupė
Vyresnioji specialistė Vaida Aleksynaitė 62162 63531 vaida.aleksynaite@policija.lt
Specialistas Vidmantas Bradūnas 60002 63500 vidmantas.bradunas@policija.lt
Specialistas Sigitas Lasys 60002 63500 sigitas.lasys@policija.lt
Specialistas Gintaras Žekevičius 60002 63500 gintaras.zekevicius@policija.lt
Specialistas Gintas Brusokas 60002 63500 gintas.brusokas@policijua.lt
Vyr.postinis Ramūnas Mankauskas 60002 63501 ramunas.mankauskas@policija.lt
Vyr.postinis Vincas Skaisgiris 60002 63501 vincas.skaisgiris@policija.lt
Vyr.postinė Eglė Valatkienė 60002 63501 egle.valatkiene@policija.lt
Vyr.postinė Ina Raškevičienė 60002 63501 ina.raskeviciene@policija.lt
Migracijos grupė
Vyresnysis specialistas Vaclovas Ražanskas 60081 63598 vaclovas.razanskas@policija.lt
Specialistė Jovita Petkevičienė 60081 63599 jovita.petkeviciene@policija.lt
Specialistė Vida Maščinskaitė 60081 63597 vida.mascinskaite@policija.lt
Specialistė Levutė Simanaitienė 60081 63597 levute.simanaitiene@policija.lt
Specialistė Virginija Rimašauskienė 60081 63597 virginija.rimasauskiene@policija.lt
Kelių policijos grupė
Vyresnysis specialistas Aidas Stravinskas 62151 63551 aidas.stravinskas@policija.lt
Specialistė Laima Laukaitytė 62151 63551 laima.laukaityte@policija.lt
Specialistė Kristina Micevičienė 62151 63551 kristina.miceviciene@policija.lt

Prienų rajonas Europoje